דיינמיקס 365 מודול השירות

מודול השירות בדיינמיקס מאפשר לנו לנהל קריאות שירות, פניות מלקוחות ואירועים.