דיינמיקס 365 מודול מכירות

מודול המכירות מאפשר לנו לנהל את תהליך המכירה שלנו משלב ההפניה ועד סגירת ההזדמנות