Power BI

Power BI הינה חבילת תוכנה ייחודית המשמשת ככלי ניתוח עסקי למשתמשים עסקיים ואנליסטים ברחבי הארגון.

Power BI מושך את המידע ממגוון מקורות לפלטפורמה אחת, אשר מעבדת אותו והופכת אותו לתובנות ברורות ומוחשיות בזכות היכולות הויזואליות הגבוהות שלו. הכלי מורכב ממגוון תרשימים צבעוניים, מדדים וגרפיקה נוספת שהופכת אותו לקל ונח להבנה ותפעול, לשיתוף עם קולגות ולסיוע בקבלת החלטות.

Power BI מיועד להרצת דוחות ודאשבורדים ניהוליים המבוססים על הנתונים הקיימים המערכות החברה. 

Power BI מאפשר למשתמשים בו לראות לא רק את מה שקורה בעבר או בהווה, אלא גם נתונים ומגמות שעשויות להשפיע על העתיד.